Pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych

Wykonujemy pomiary elektryczne oraz odbiorcze i okresowe w powiecie bielskim, żywieckim, oświęcimskim, wadowickim .

Posiadamy niezbędne uprawnienia SEP (E – eksploatacja i D – dozór). Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami i programami komputerowymi, by rzetelnie świadczyć nasze usługi. Usługi świadczymy na terenie:


 

Wykonujemy pomiary elektryczne w powiecie bielskim, żywieckim, oświęcimskim oraz wadowickim odbiorcze i okresowe.

Pomiary elektryczne wykonujemy we wszystkich układach sieciowych: TN-S, TN-C, TN- CS, TT, IT, jedno lub trójfazowych. Pomiary elektryczne przeprowadzamy w obiektach mieszkalnych, firmach, obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych, na placach budowy, w strefach zagrożenia wybuchowego.